Servizos

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) é unha sociedade mercantil pública autonómica, adscrita á Consellería do Medio Rural, ao servizo da Administración Galega e que ten por obxecto atender a diversas actuacións, tales como:

Forestal

Actuacións, obras, traballos e prestación de servizos forestais, especialmente as relacionadas coa prevención e loita contra incendios forestais e a sanidade vexetal. Elaboración de estudos, plans, proxectos e calquera tipo de consultoría e asistencia técnica e formativa en materia forestal.

Imaxe destacada: 

Agrícola

Obras e infraestructuras agrarias para o desenvolvemento e conservación do medio rural. Administración e xestión de fincas ou centros agrarios.

Imaxe destacada: 

Gandeiro

Planificación, xestión, administración e supervisión de servizos gandeiros, veterinarios e de seguridade e sanidade animal. Implantación e restauración de pastizais.

Imaxe destacada: 

Ambiental

Actuacións en materia de residuos de orixe animal, vexetal e mineral. Conservación e protección do medio natural, así como de espazos e recursos naturais protexidos.

Imaxe destacada: 

Marítimo - Pesqueiro

Promoción, innovación e adaptación de novas técnicas e sistemas en materia acuícola, marisqueira e pesqueira para o uso sostible dos recursos. En especial, actuacións dirixidas a rexeneración dos bancos marisqueiros. Infraestructuras portuarias.

Imaxe destacada: 

Emerxencias

Actuacións de carácter urxente, participando en tarefas de emerxencia de toda clase. Intervencións ante castástrofes medioambientais ou necesidades de carácter agrario, pecuario, forestal ou marítimo.

Imaxe destacada: