Promoción, innovación e adaptación de novas técnicas e sistemas en materia acuícola, marisqueira e pesqueira para o uso sostible dos recursos. En especial, actuacións dirixidas a rexeneración dos bancos marisqueiros. Infraestructuras portuarias.

Imaxe destacada: