Novidades

Presentámoslles a nosa nova páxina web

Alégranos comunicarlles que Seaga estrea a súa nova páxina web, dándolle unha imaxe mais atractiva e visual, a cal pretende poñer á disposición dos usuarios toda a información relativa á nosa empresa para que poidan acceder fácil e rapidamente.

Con este novo deseño queremos resaltar aqueles servizos que presta a nosa entidade, en consideración de medio propio e servizo técnico nas diversas actuacións de materias agrícolas, gandeiras, forestais, pesqueiras,...

Dende o inicio da actividade a nosa páxina web é o vínculo habitual da información para os procedementos de selección de persoal, así como do perfil do contratante garantindo o principio de contratación da publicidade e transparencia.

Ademais das melloras deste novo deseño, contidos e facilidade de atopar información, destaca o portal de emprego cunha maneira mais práctica e sinxela de consultar o estado dos procesos de selección.

Esperamos que esta nova páxina web sexa do seu agrado.