Presentación

Seaga é unha sociedade mercantil pública autonómica, a cal actúa en consideración de medio propio e de servizo técnico da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia, atendendo a diversas actuacións, tales como, obras, traballos e prestación de servizos en materias agrícolas, gandeiras, forestais, acuícolas, pesqueiras, marisqueiras, de desenvolvemento rural, de conservación e protección do medio natural e ambiental, especialmente, destacando a súa intervención na prevención e loita contra os incendios forestais.

Novidades

Presentámoslles a nosa nova páxina web

Alégranos comunicarlles que Seaga estrea a súa nova páxina web, dándolle unha imaxe mais atractiva e visual, a cal pretende poñer á disposición dos usuarios toda a información relativa á nosa empresa para que poidan acceder fácil e rapidamente.